Styrelsen / The Board

photo

Alexandra Ortega, Ordförande (President)

Alexandra arbetar som hundbeteendespecialist och specialiserar sig på exceptionellt svårlösta fall. Hon förespråkar användandet och påpekar vikten av hundpsykologi för att kommunicera med hundar på bästa sätt, och till sin hjälp har hon sin alldeles egna, stora och brokiga hundflock. Alexandra driver konsultfirman Dogs of Pegasus som erbjuder varierade tjänster för hundar och deras ägare. Hon är en optimistisk, innovativ och spontan djurälskare vars passion i livet är att förbättra tillvaron för både djur och människor. Som ordförande för Jahira Dog Project är det Alexandra som står för kontakten med våra samarbetande organisationer samt planerar och utför resorna, utvärderingar av hundarna, rehabilitering och jourhem, utbildning av personal, samt adoptioner och uppföljning.

*****************************************************

Alexandra is a dog behaviorist, specializing in exceptionally difficult cases. She promotes the usage and importance of dog psychology to communicate with dogs in the best way possible, and she’s got her very own large and motley pack of dogs to help her. Alexandra runs the consulting business Dogs of Pegasus that offers a wide range of services for dogs and their owners. She is an optimistic, innovative and spontaneous animal lover whose life passion is to better the existence of animals and people alike. As the President of the Jahira Dog Project, Alexandra provides the contact with partnering organizations and plans and performs the trips, dog assessments, rehabilitations and foster, education of staff, as well as adoptions and follow ups.

 jahi

           Alexandra Pålsson, Kassör (Treasurer)

Alexandra är en sprallig skåning som driver företaget Dogs of Love. För henne har hundar alltid varit ett stort intresse och när möligheten fanns att gå utbildningen till hundbeteendekonsult var det en dröm som besannades! Alexandra arbetar för att hjälpa hundar världen över, med kämparglöd och hundpsykologi är det fullkomligt möjligt. Hunden Dino, numera Milo, adopterade hon via Jahira Dog Project. Han räddades från avlivning och det är Milos ägare oerhört glada över. Hunden Neila är det senare tillskottet som räddades från sheltret i Barcelona och flyttade till sitt föralltid-hem i Skåne, februari 2015. Förutom föreningens kassör så är Alexandras uppdrag i Jahira Dog Project är att vara jour- och rehabhem, göra hembesök, blogga, resa för hämtandet av hundar, sprida info om vårt mål och budskap, uppföljningsarbete m.m.

*******************************************************

Alexandra is a frolic chick from Skåne, and also the owner and operator of Dogs of Love, a consulting company for struggling dog owners. For her, dogs have always been a great interest so when the opportunity came along to study to become a dog behavior consultant, it was a dream come true! Alexandra is committed to helping dogs worldwide, and with a fighting spirit and foundation in dog psychology, it is perfectly possible. Her dog Milo (formerly known as Dino), was adopted through the Jahira Dog Project. He was rescued from euthanasia, to Milo’s owners’ delight, of course. Except for her position as the foundation’s  treasurer,  Alexandra’s mission in Jahira Dog Project is to foster and rehabilitate dogs in our system, make home visits, blogging, traveling to pick up dogs, spread the word about our goals and message, follow-up work, etc.

10937367_10205833720112313_288588986_n

Mikaela Börjeson, Sekreterare (Secretary)

Mikaela arbetar som hundbeteendekonsult och driver företaget Dogs of Guidance. Hon har haft hund hela sitt liv och alltid vetat att det är precis just det hon vill hålla på med. Hon arbetar utifrån hundpsykologi och menar att det är det bästa sättet att nå fram till hundarna – alltså genom att titta och efterlikna hur de gör mot/med varandra.
Mikaela brinner för att få vara med och göra skillnad för hundar som har det sämre. Hennes egna hundar är en blandras-tik Zita och det nyaste tillskottet är Goofy som räddades från sheltret i Barcelona och kom till Sverige i April 2015.
Mikaelas är föreningens sekreterare och en annan huvuduppgift är att sköta hemsidan.

*******************************************************

Mikaela works as a dog behavior consultant and runs the company Dogs of Guidance. She’s had dogs all her life and has always known that it’s exactly what she wants to work with.
She believes that by using dog psychology you’ll have the best way to communticate with the dogs – to watch and imitate what dogs do to each other. Mikaela is dedicated to make a difference for dogs that are less fortunate. Her own dogs are a crossbreed-bitch Zita and the newest addition is Goofy who was rescued from the shelter in Barcelona and came to Sweden in April 2015. Mikaela is the foundation’s secretary and another main duty is to manage the website.  

Tina

Tina Persson, Ledamot (Board Member)

Tina arbetar som IT-konsult och har en egen flock på hela 6 spanska omplaceringshundar. Hon brinner verkligen för att rädda hundar och hjälpa dem till nya, ansvarsfulla hem. Hennes favoritcitat är Mahatma Gandhis “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the ways its animals are treated”, och skulle detta appliceras på djurälskaren Tina så skulle hon få ett enastående omdöme :).
Tina har redan hjälpt ett tjugotal hundar ifrån Spanien att få nya hem i både Sverige, England och Holland, och hon utför även hembesök och nätverkar för främjandet av vårt mål och budskap.

**********************************************************

Tina is an IT consultant and has her own pack of 6 Spanish rescue dogs. Her passion is to save dogs and help them find new, responsible homes. Her favorite quote is Mahatma Gandhi’s “The greatness of a nation and its moral progress can be judged by the ways its animals are treated”, and should this be applied to Tina, she would get an excellent review :).
Tina has already helped around 20 dogs from Spain to get new homes in Sweden, the UK and Holland, and she also makes home visits and networks to promote our goal and message.

IMG_4669

Armando Luna, Ledamot (Board Member)

Armando driver Dogs of Pegasus tillsammans med sin fru Alexandra Ortega. Han flyttade till Sverige ifrån USA efter att ha arbetat för Cesar Millan i 5 år. Armando är en naturbegåvning med hundar och är en naturligt lugn och bestämd person. Han är arbetsam, kreativ och plikttrogen, egenskaper som kommer väl till pass i hans profession så väl som ideella arbete. Hans uppgifter för Jahira Dog Project är transporter, hembesök, samt jour- och rehabhem.

**********************************************************

Armando runs Dogs of Pegasus with his wife Alexandra Ortega. He moved to Sweden from the USA after having worked for Cesar Millan for 5 years. Armando has a natural talent with dogs and is a naturally calm-assertive person. He is hard-working, creative and has a strong sense of duty, qualities that come in handy in his profession as well as volunteering. His tasks for the Jahira Dog Project include transports, home visits, and also fostering and rehabilitation.

IMG_9957

Linnea Holmgren, Ledamot (Board Member)

Linnea har alltid älskat djur och började med hästar redan som 4-åring. Hundintresset tog en ordentlig fart för några år sedan och har lett till ett utökande av den egna flocken, som idag består av den före detta gatuhunden Ida, studsbollen Lars-Otto och hennes främsta lärare, schäferhunden Lyra samt två katter och ytterligare några “avlastningshundar”. Linnea står i startgroparna för att påbörja en utbildning inom hundpsykologi hos Dogs of Pegasus och efter det dra igång det egna företaget Dogs of Hope. Hennes uppgifter för Jahira Dog Project är som jourhemssamordnare, marknadsförare, hembesökare och eventplanerare.

****************************************************

Linnea has always loved animals and started out with horses as early on as a 4-year-old. Her interest in dogs skyrocketed a few years ago and has since led to the expansion of her pack, which today consists of the former stray Ida, the bouncing ball Lars-Otto and her greatest teacher, the German shepherd Lyra, as well as two cats and a few boarding dogs. Linnea is about to commence an education in dog psychology with Dogs of Pegasus, and then start her own business called Dogs of Hope. For the Jahira Dog Project she is the foster home coordinator, marketer, home visitor and event planner.

19181826_10209573056899289_20162788_o

Ella Dulcis, Ledamot (Board Member)

Ella är en engagerad och empatisk tjej med en passion för djur. Hon älskar att hjälpa andra och göra skillnad. Efter att hon hade adopterat sin första egna hund Dino, upptäckte hon att det var möjligt att utbilda sig inom hundpsykologi och då blev hon fast på direkten – detta var ju precis vad hon var ute efter! Numera är hon färdigutbildad hundbeteendekonsult och är en av två som driver den egna firman Dogs of Nature. Hon har adopterat Chaplin, Rocco och Sushi från Jahira Dog Project och är jourhem för ett varierande antal. Ellas huvuduppgift i Jahira Dog Project är som mailansvarig, men hon är också jourhem.

***************************************************

Ella is a dedicated and empathetic woman with a passion for animals. She loves to help others and make a difference. After adopting the first dog of her own, Dino, she discovered that it’s possible to get an education within dog psychology and it had her hooked immediately – this was exactly what she’d been looking for! Nowadays she’s a graduated dog behavior consultant and is one out of two people to conduct their business Dogs of Nature. She has adopted Chaplin, Rocco and Sushi from Jahira Dog Project and continues to foster. Ella’s main duty for Jahira Dog Project is as their email representative, but she also provides foster care.

MFMikael Adrian, Ledamot (Board Member)

Mikael är en sann hundälskare med ett naturligt sinne för hundpsykologi och ett ännu större hjärta. Han mår bra av hundar och de av honom. Mikael spenderar all sin fritid med sin “wingman”, Leonidas, och “kärar ner sig” i varenda hund som hamnar i hans vård… Hans huvuduppgifter i Jahira Dog Project innefattar transporter och hembesök.

*******************************************************

Mikael is truly a dog lover, with a natural sense for dog psychology and an even bigger heart. Dogs make him feel good and they feel the same for him. Mikael spends all his spare time with his wingman, Leonidas, and falls head over heels for every single dog that ends up in his care… His main duties for the Jahira Dog Project involve transportation and home visits.

11759686_1079393308755494_1909365059_nJohanna Pålsson, Bloggare – ej styrelsemedlem

(Blogger – not a board member)

Johanna är en framåt tjej med ett stort hjärta för hundar som är särskilt utsatta. Att hjälpa och göra skillnad för djuren är något hon verkligen vill bidra till. Johanna bor i Skåne och har hunden Nora som hon adopterat via Jahira Dog Project. Nora hade levt i bur med sin mor och far innan de tillsammans kom till sheltret och där de delade cell i panic room. Lyckligtvis fick Nora och hennes föräldrar lämna betongen i Barcelona för att uppleva en ny värld i sina olika nya hem i Sverige och leva ett härligt hundliv. Johannas uppdrag i Jahira Dog Project är att blogga, vara jourhem och sprida info om vårt mål och budskap m.m.

*******************************************************

Johanna is a girl with a forward attitude with a large heart for dogs in need. Helping and making a difference for them is something that she really wants to contribute to. Johanna lives in Skåne and has adopted her dog Nora through the Jahira Dog Project. Nora had lived in a cage with her mother and father until they came to the shelter and shared a cell in the “Panic room”. Nora and her parents were fortunate enough to leave the concrete for a new world in their brand new homes in Sweden, and live a happy dog life here. Johannas mission for the Jahira Dog Project is to blog, foster and spread information about our message and goals, and so forth.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s