Jahira

Så, vem är Jahira?

Jahira är en vän till mig, någon som också förhöll sig till det i svårare tider. Hon är en kvinna av god karaktär, en som är stark nog att kämpa för vad hon tror på, även när det inte är så lätt. Hon är egensinning och frispråkig, ihärdig och lojal. Hon är intelligent, kompetent, kapabel och så vacker en människa kan bli. Vi skulle alla ha nytta av “en Jahira” i våra liv, och just därför inspirerade hon det här projektet. Jag skulle vilja strö lite av hennes positiva, handlingskraftiga attityd över vårt uppdrag, för uthållighet och framgång. Vi kan göra det här, och vi ska.

Jahira Dar, det här är för dig.

Millennia

So, who is Jahira?

Jahira is a friend of mine, someone who stayed a friend in difficult times. She’s a woman of great character, one who is strong enough to fight for what she believes in, even when it’s not easy. She’s opinionated and outspoken, persistent and loyal. She’s intelligent, competent, capable, and beautiful as can be. All of us would benefit from having “a Jahira” in our lives, and that’s why she became the inspiration for this project. I’d like to sprinkle some of her positive go-getter attitude on our mission, for perseverance and prosperity. We can do this, and we will.

Jahira Dar, this is for you.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s