Behöver du omplacera din hund? / Need to rehome your dog?

En resa till Portugal kommer att göras i början av nästa år, då vår hundbeteendespecialist, Alexandra Ortega, planerar att besöka flera olika hundhem i jakt på fler samarbetspartners och nya, underbara hundar! Tills dess är vi dock redo att ta emot ett par svenska hundar för rehabilitering och omplacering. Man är välkommen att söka en plats för vilken hund man vill, men vi är i första hand ute efter att stå till tjänst med att möjliggöra en ansvarsfull och långsiktig adoption där det annars hade varit svårare, som med hundar med problembeteenden, till exempel. Det kostar ingenting att lämna in sin hund, och man får heller inte betalt för den. Rehab/adoptioner av svenska hundar är ett samarbete mellan Alexandras konsultfirma, Dogs of Pegasus, och vår ideella organisation, Jahira Dog Project. Vill du veta mer eller har du kanske en hund som behöver vår hjälp? Kontakta oss på: jahiradogproject@live.com.

Lobo

A trip to Portugal will be carried out in the beginning of next year, when our dog behaviorist, Alexandra Ortega, plans to visit several shelters on the lookout for more partners and new, wonderful dogs! However, until then we are ready to accept a couple of Swedish dogs for rehabilitation and rehoming. You are welcome to apply for any dog you’d like, but we’re first and foremost looking to enable a responsible long-term adoption where it had otherwise been more difficult, as with dogs with problem behaviors, for example. We do not charge anything for our service, and we also do not pay for the dog. Rehab/adoptions of Swedish dogs is a cooperation between Alexandra’s consulting firm, Dogs of Pegasus, and our non-profit organization, the Jahira Dog Project. If you’d like to know more, or perhaps if you have a dog in need of our help, please contact us at: jahiradogproject@live.com.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s